Springen Sie direkt: Zum Textanfang (Navigation überspringen), Zur Suche, Zur Sprachauswahl, Zu wichtigen Links, Zu zusätzlicher Information (Inhalt überspringen) Zur Hauptnavigation,

A A A

Kampagne: Gemeinsam gegen Gewalt

Kampagne: Gemeinsam gegen Gewalt

In den Achtzigerjahren hat die Zahl der Jugendlichen, die mit dem Strafgesetz in Konflikt geraten sind, stark abgenommen.

Seit 1990 beobachten wir leider wieder eine Trendwende, insbesondere die Gewaltdelikte haben zugenommen. Um möglichst viele Kinder und Jugendliche -als Opfer oder als Täter- vor den Folgen von Gewalt zu schützen, ist eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen Eltern, Schule, Erzieherinnen und Erzieher sowie Polizei nötig. Dazu will diese Kampagne Mut machen

Die Kampagne wurde im Jahr 1998 realisiert.

Sie wird von den folgenden Organisationen unterstützt:
  • Schweizerische Kriminalprävention
  • Kantonale Justiz- und Polizeidirektionen
  • Kantonale Erziehungsdirektionen
KRIMINALITETI TEK RINIA SOT
Kush po i krijon konfliktet ?
Sipas statistikave kriminalistike, që nga fillimi i viteve të nëntëdhjeta, është rritur numri i krimeve tek rinia dhe të miturit. Derisa numri i delikteve ka mbetur konstant, në anën tjetër është rritur shumë numri i krimeve.

Viteve të fundit numri i krimeve si: vjedhjet, dhunimet, shantazhet, lëndimet trupore e tjera është rritur për 20 % tek të gjitha grupet e shoqërisë sonë. Për arsye se kriminaliteti tek rinia në Zvicër është shumë pak i hulumtuar, nuk mund ta përjashtojmë mundësinë se edhe në radhët e rinisë është rritur numri i kriminelëve.Një e katërta e të gjithë të dënuarve janë fëmijë dhe të rinjë. Gatishmëria për të marrë pjesë në krime po rritet dita ditës.

Rinia prej moshës 15 deri në moshën 18 vjeqare është e rrezikuar nga ky problem. Ata po fillojnë ta ndiejnë veten të rritur dhe po provojnë t’i tejkalojnë kufijtë e tyre. Ndikimi i prindërve po bie ndërsa mediat dhe shoqëria po bëhen gjithnjë më interesante. Me fjalët „fajin e kanë të huajt" nuk zgjedhen problemet.

E rëndësishme është ta dimë se rinia e të huajve është e konfrontuar me disa probleme specifike që rinia jonë (zvicerane) nuk i njeh si p.sh. ndryshimi i kulturave, rruga e gjatë e integrimit në kulturën e re. Në vendlindjen e tyre ata veten po e ndiejnë të huaj ndërsa këtu tek ne ata janë të huaj.

Nuk janë vetëm të huajt kriminelë
Dhuna nuk duhet të lejohet
Situata e tashme sociale si dhe mundësitë e vogla për të mësuar një profesion kanë ndikuar negativishtë tek të gjitha grupet e shoqërisë sonë e sidomos tek rinia jonë. Këto ndryshime në shoqërinë tonë kanë bërë që të shtohen kërkesat në prindër dhe në shkolla. Një reçetë të lehtë që do ta zgjedhte këtë problem nuk ka por më me rëndësi është përkrahja dhe ndihma jonë.

Të dashur të rritur

Që konflikteve mund t’ju ikim këtë e dimë, prandaj na ndihmoni ti tregojmë rinisë sonë se si mundemi pa dhunë t’ju ikim konflikteve. Na tregoni me anë të një shembulli, që nuk janë vetëm ata të fuqishmit që kanë të drejtë.

Ne kemi nevojë për të rritur, tek të cilët do të kishim besim, sepse kur ne e ndiejmë veten të vetmuar ose të pasigurt atëherë ne shumë më lehtë biem nën ndikimin e njerëzve të lig e nëse ne biem në këtë rrugë atëherë e kemi shumë vështirë që të dalim nga aty pa ndihmën e dikujt, pra pa ndihmën tuaj.

Ndër ne ka aq viktima sa edhe kriminelë e ndonjëhrë vetë krimineli është viktimë. Në këto raste na duhet dikush që me të vërtetë ka mirëkuptim dhe që na jap kurajo, dikush që do të mundohej të na kuptonte.

Por më së miri do të ishte që ju e edhe ne të ishim gjithmonë të mirëkuptimtë e jo vetëm atëherë kur na ndodh diçka.

Rinia dhe dhuna

Prova e tejkalimit të kufijve

Secili fillim i marrjes me kriminalitet e ka diku arsyen e vet. As vet nacionaliteti dhe gjendja sociale e kriminelit nuk na japin përgjegje për këtë sjellje të tij.

Rrethi social luan rol mjaft të rëndësishëm tek rinia jonë. Ata kohën e lirë e kalojnë jashtë shtëpisë ku edhe konfrontohen me njerëz të ndyshëm. Me rëndësi është që ne si prindër, atyre qysh në shtëpi të ju ndihmojmë që ata të krijojnë vetëbesim, idetë e tyre si dhe të mësohen të thonë jo kur duhet. Rrethi i mirë social është orientim i mirë për rininë tonë, sepse ai ate e shpie në rrugë të drejtë dhe e mëson që problemet zgjedhen edhe pa dhunë.

Vet kriminelët shumicën e rasteve kanë përjetuar dhunën, si p.sh. në familje ose në farefis. Kështu mësojmë se : problemet zgjedhen me anë të forcës fizike dhe asaj shpirtërore.

Gjatë proçesit të ndarjes prind-fëmijë, fëmijët fillojnë të interesohen më shumë për shoqërinë e tyre. Në shoqëri / grupe ata mësojnë (e ndoshta edhe jo) ti kryejn deliktet e para.

Të rriturit kanë për detyrë që sa më parë ti njohin këto devijime të të rinjëve tanë në mënyrë që të reagojnë sa më herët.

Bashkëpunimi i të gjitha rrjeteve shoqërore lidhur me këtë problem është tepër i rëndësishëm. Shenjat e para që i vërejmë tek fëmijët tanë, duhet që ti diskutojmë sa më parë me mësues ose edhe me njerëz adekuat.

Tolerimi i të padrejtës nuk i ndihmon rinisë sonë. Një reagim i matur dhe i qartë do ta pengonte keqsimin e situatës.

çka dëshirojmë nga prindërit ?
të na i tregojnë ndjenjat
nuk duam që ta kemi ndjenjën se jemi barrë e juaja
të ndërrmarim diç së bashku
të jemi gjëja primare për ju
të keni më shumë kohë për ne
të bisedojmë sa më shumë
në rast shkurorzimi ju të keni prap kohë për ne vëmendje
të mos na lini vetëm në shtëpi

Familja dhe dhuna

Si ta përballojmë këtë ?

Se si ta zgjedhim problemin e parë, këtë gjë e mësojmë qysh në shtëpi. 30 000 - 40 000 fëmijë në Zvicër vuajnë nga dhuna në familje. Këta fëmijë zakonishtë janë të pafuqishëm kundër kësaj dhune, prandaj ata shumherë gjejnë prehje në alkohol, drogë, medikamente ose edhe bëjnë vetëvrasje.

Antarët e familjes dhe të afërmit i mbyllin sytë dhe nuk donë të marrin përgjegjësinë për asgjë që shohin ! GABIM ! SHIKONI DHE NDËRMIRRNI DIçKA !

Të dashur prindër Për ne është shumë me rëndësi se si ju si familje sjelleni me njëri tjetrin. Ju si prindër jeni më të fortë, këtë gjë nuk keni nevojë të na e tregoni. Ne kemi dëshirë të bisedojmë me ju e jo të ju pengojmë. Merrni sa më shumë kohë dhe keni sa më shumë kuptim. Ne dëshirojmë nga ju besim dhe mirëkuptim si në shtëpi, shkollë ashtu edhe jashtë. Ne nuk jemi të gjithë të përsosur, por secili prej nesh e ka anën e tij të fortë, prandaj mundohuni ta gjeni atë anë. E nëse nuk ia dilni vetë, atëherë mos ngurroni të kërkoni ndihmë.

Shkolla dhe dhuna

Shkolla gjendet në një fushë tejet të tendosur: ajo si shkollë ka për detyrë të arrijë rezultate të shkëlqyeshme, pastaj ka për detyrë ti zgjedhë të gjitha detyrat lidhur me edukimin e fëmijëve dhe nxënësve si dhe të ndikojë në zhvillimin personal të çdo fëmiu/nxënësi.

Dhuna në shkollë zakonishtë shprehet në tri forma: dhuna kundër gjërave mësimore, dhuna kundër ose në mes të nxënësve si dhe dhuna kundër mësuesve.

Dhuna kundër gjërave do të thotë shkatërrimi i mjeteve të ndryshme mësimore si dhe vandalizmi.

Dhuna (kundër) në mes nxënësve paraqitet në forma të ndryshme si p.sh. shantazhet, kanosjet, dhunimet, lëndimet trupore e tjera.

Dhuna kundër mësuesve paraqitet më pak në formë të dhunës fizike por më shumë në formë të fyerjeve, kërcënimeve e tjera. Në anën tjetër shumë nxënës vuajnë nga shtypja psiçike që ju bëhet nga ana e mësusve.

Mosdashja e shkollës, sjelljet e kqija si dhe dallimi i madhë prej shoqërisë janë shenja alarmuese, të cilat duhet ti marrim me seriozitet.

Koha e lirë dhe dhuna

Me fillimin e pubertetit të rinjtë më shumë interesohen për mediat dhe për kohën e lirë.

Fëmijët dhe rinia viteve të fundit kanë më shumë kohë që ta organizonë kohën e tyre të lirë. Poashtu në anën tjetër është rritur numri i ofertave për ta kaluar kohën e lirë të organizuar si p.sh. mbrëmjet rinore, klubet e ndryshme sportive e tjera. Aty ku rinisë po i mungon mundësia ose aftësia për ti bërë përvojat e veta, aty ata po e ndiejnë veten të zbrazët dhe monoton. Prandaj ata vazhdimishtë po kërkojnë aksion, në mënyrë që ta ndiejnë veten të veçantë. Këto lloj aksionesh zakonishtë po i gjejnë nëpër grupe/banda ku të gjithë i kanë idetë dhe dëshirat e njejta, shefi i grupt udhëheq e të tjerët duhet të dëgjojnë. Në këtë menyrë krijohen grupe të ndryshme të cilat për shkak të intereseve të kundërta fillojnë të krijojnë konflikte në mes veti, pra e përgatisin bazën që të merren me dhunë të çfardo forme.

Pjesmarrja në këto grupe ju ofron të rinjëve identitet. Së bashku jemi të fortë mendojnë ata. Si reagon grupi ndaj drogës ashtu reagoj edhe unë.

Mediat natyrishtë që nuk e rekomandojnë dhunën, por ato në mënyrë indirekte po e shtynë rininë tonë që dhunën ta marrin si një gjë të rëndomtë.

Të dashur prindër

Ne dëshirojmë që ju ti dëgjoni problemet tona dhe të interesoheni më shumë për to. Ne kemi të drejtë që ju të na e respektoni mendimin tonë, edhe pse ai nuk është i njejtë me mendimin tuaj. Na tregoni pse ne nuk guxojmë ti bëjmë gjërat që ju i bëni. Na lavdëroni ndonjëherë, jo vetëm për suksesin në shkolllë por edhe për gjëra tjera të cilat janë shumë më të rëndësishme se notat e shkollës.

Seksualiteti dhe dhuna

Shikoni

Vetëm në Zvicër regjistrohen nga policia rreth 3500 delikte seksuale dhe rreth 400 dhunime në vit. Nje pjesë shumë e vogël e fajtorëve janë të rinjë. Ata shumicën e rasteve janë viktima. Ne të gjithë e dimë se një pjesë e madhe e këtyre delikteve mbesin të pazbuluara.

Dhuna seksuale është keqpërdorimi i forcës. Fajtorët vijnë zakonishtë nga rrethi familjar. Fajtorët e shfrytëzojn rastin. Viktimat i përbijnë ose edhe mundohen ti largojnë këto gjëra nga koka. Simptomet që tregojnë se ka dhunë në familje janë: Ndalimi i treguarit të së vërtetës si dhe ndjenja e fajsisë edhe pse nuk ke faj.

Preventiva efektive kundër dhunës seksuale :
Respekti i dyanshëm
Edukimi i njejtë i dy gjinive
Ndërhyrja/reagimi me kohë


çdo gjë që e mbani të fshehtë, është ndihmë për fajtorët

JUNTOS CONTRA A VIOLÊNCIA
CRIMINALIDADE JUVENIL HOJE
APTOS PARA CONFLITOS


Conforme a estatística criminal a criminalidade juvenil tem aumentado desde os anos noventa. Enquanto o número de delitos de propriedades puníveis mantem-se estável, os crimes de violência têm aumentado significativamente.

Delitos de violência através de chantagem, violência, privação de liberdade, roubos, assalto e agressões propositados a pessoas, têm subido ultimamente cerca de 20% em todas as idades juvenis.

Como a criminalidade juvenil na Suíça ainda não foi investigada, os números no contorno da juventude não podem ser aferidos.Quase um quarto de todos os criminosos apanhados foram crianças e jovens. O estado de alerta à violência está a aumentar.

As idades de 15 a 18 anos são as idades mais perigosas. Os jovens descobrem as suas liberdades de tornarem-se adultos e tentam os limites. A influência dos pais e das escolas não lhes interessa, os meios de comunicação e os amigos da mesma idade são mais importantes. Culpar os estrangeiros não ajuda de nenhuma maneira.

O mais importante a ter em conta é a confrontação da juventude estrangeira com problemas especiais.

Eles sentem uma diferença de cultura e às vezes passam por uma fase muito difícil no processo da integração. Na terra natal já não se sentem mais em casa e no nosso ambiente sentem-se estranhos e rejeitados.

Os delitos de violência não aumentam somente no meio dos estrangeiros
Não se deve tolerar a violência.
A situação social e o curso profissional específico tem piorado para certos grupos.

A mudança da sociedade aumentou-se a exigência dos pais e da escola. Não há nenhuma receita simples. O mais importante é o apoio e a ajuda na orientação.

Estimados adultos

Pode-se sempre evitar zangas. Confie-nos e mostre-nos uma maneira de como é que se lida com conflitos sem violência. Sobretudo, dê-nos o exemplo de como é que se pratica. Queríamos ver o vosso exemplo, de que nem sempre os fortes têm razão. Nós queremos adultos em quem possamos confiar. Quando nos sentimos isolados e inseguros, nós deixamos ser influenciados por pessoas falsas e idealistas. E uma vez que se está à beira da ruína , é quase impossível sair dessa ruína sem ajuda de pessoas estranhas. Não vale a pena proibir.Entre nós, há tanto vítimas como criminosos e às vezes somos ambos. O que nós precisamos é de alguém que nos apoie e que nos acredite Alguém que faça esforços para nos compreender e que também tenha tempo para nós.

Mas na realidade deveria ser sempre assim e não quando os vidros já se estilhaçaram.


A JUVENTUDE E A VIOLÊNCIA

Limite de experiência

A criminalidade e a violência tem uma origem histórica. Em cada jovem; nem a nacionalidade nem o nível de vida social pode esclarecer a predisposição para os delitos.

O ambiente social durante o tempo livre é ao mesmo tempo decisivo. Os jovens confrontam-se com muitas influências estranhas. Por isso é muito importante que ele tenha confiança em si próprio, uma força de vontade e quando for preciso, saber dizer não . Uma ajuda de orientação é muito importante e efectiva no ambiente do jovem. Serve de ajuda a resolver os conflitos, o mais possível sem violência. Jovens violentos ou criminosos passaram mesmos por violência na família , contra eles mesmos ou contra outros membros de família. Por isso aprendem a resolver todos os problemas com a violência fisica e psíquica.

Ao desligarem-se da família os companheiros da mesma idade têm sempre mais importância durante o tempo livre. Quase todos os delitos ocorrem em grupos, juntos ou em bando, e raramente sozinhos.

Os adultos devem aprender a prestar atenção logo de início aos tais desenvolvimentos e agir de uma maneira certa, tanto com o acusador como com a acusadora e também com as vítimas.

Por essa razão reconhecer a violência no princípio é importante e útil.

A colaboração em estabelecer boas relacções à volta do jovem é muito importante.

No caso de reacções estranhas nas crianças, sinais perturbadores ou se de repente aparecerem problemas na capacidade escolar, então os pais e os professores têm que prestar atenção. Numa dessas situações os pais e os professores devem falar sobre os problemas e quando for preciso consultar uma pessoa qualificada.

Tolerar a injustiça não ajuda nada à pessoa.

Uma reacção clara e apropriada numa falta pode evitar um conflito. Uma lista de pedidos dos jovens aos pais
Desejamos : poder mostrar os nossos sentimentos
Não sermos um peso para vocês
Que se comprometam a fazer alguma coisa connosco
Estarmos em primeiro lugar
Tempo
Conversação
No caso duma separação não receber só meia afeição
Que nos dêem atenção
Não estar sempre num apartamento vazio
A FAMÍLIA E A VIOLÊNCIA

SEREM FORTES

Nós aprendemos como resolver os conflitos no seio da família. Na Suíça, a violência é também uma realidade. 30000 - 40000 crianças na Suíça sofrem violência em casa. Refere-se directamente à criança ou a outro membro de família.

Os preocupados reagem sem forças nestes problemas e muitas vezes a consequência resulta na fuga através do alcool, das drogas , medicamentos e às vezes suícidio.

Os parentes, amigos e conhecidos receiam ver a realidade nos olhos e terem que tomar uma responsabilidade.

Estejam de olhos abertos e não desviem o olhar.
Reflectir e cuidar

Estimados pais
É importante para nós o modo como se dá um com o outro em casa. Vocês são mais fortes , e não têm que demonstrar-nos. Nós queremos ter a possibilidade de falar com vocês sem ter remorsos de vos perturbar.

Tenham tempo e compreensão connosco. Queremos o vosso conhecimento e reconhecimento , seja em casa como na escola ou no clube recreativo. Não somos em tudo bons, mas temos a nossa habilidade ; ajude-nos a encontrá-la . E se não forem capazes ,não sejam orgulhosos e peçam ajuda a alguém.

A ESCOLA E A VIOLÊNCIA

Na escola há um ambiente de tensão. Ela exige uma capacidade em solucionar os deveres da educação e colaborar no desenvolvimento da personalidade.

A violência na escola manifesta-se em 3 aspectos: Violência contra objectos , violência entre os alunos e violência nas relações entre professor e aluno.

Violência contra objectos. quer dizer, o estragar de material escolar , equipamentos e instalações do edifício, assim como também todos os actos de vandalismo, tais como incendiar.

Acções violentas entre alunos incluem totalmente todos os actos de violência. Para além disso são também exemplos, o acto de fazer chantagem em termos de dinheiro, roupas e outros objectos assim como ameaças ou intimidações. Assaltos e ataques com ferimentos estão cada vez mais a aumentar. A violência sexual em forma de molestamento, humilhação ou até violação já chegou a tal estádio de causar grande receio.

Na relação prespectiva de professor e aluno usa-se menos violência, mas muito mais palavrões, assédio, ameaças e chantagem. Muitos alunos sofrem pressões psíquicas do professorado.

Rejeição na escola,comportamento que dão nas vistas e o aumento da ultrapassagem de limites são sinais a ser bem observados.

TEMPO LIVRE E VIOLÊNCIA

No início da puberdade a juventude ganha influência no tempo livre e nos meios de comunicação. No tempo livre deve prestar muita atenção.

Nos últimos anos as crianças e os jovens têm sempre mais tempo livre . Ao mesmo tempo a oferta na organisação de diversões no tempo livre assim como experiências em certos ambientes, salões de jogos , festas, etc. têm subido imenso. Quando os jovens não têm a capacidade para fazer as suas próprias experiências, então ocupa-se um espaço de aborrecimento e um vazio interior.

Entram numa acção de violência para chamar a atenção em geral.

Os chefes do grupo mandam e todos têm que obedecer. A delimitação com grupos concorrentes num rígido esquema contra tudo e contra todos realiza-se ,o que é uma base para a violência.

A qualidade de sócios em grupos propõe aos grupos uma possibilidade de identificação: JUNTOS SOMOS FORTES!

Pretencer a um grupo determinado influencia o procedimento na confrontaçâo de todas as espécies de drogas.

Os meios de comunicação não devem provocar violência, isso muda o sentido da violência e os jovens não têm receio de imitar o que vêem. Estimados pais

Nós desejamos que se interessem mais por nós e pelos nossos interesses e que também nos ouçam.

Nós temos o direito de sermos levados a sério e de sermos respeitados, isso é também quando não concordam connosco.

Explique-nos porque é que não podemos fazer o que vocês fazem. Elogiem-nos às vezes e não só quando fazemos progresso nos estudos.

Há muitas coisas na vida mais importantes que exames e boas notas.

A SEXUALIDADE E A VIOLÊNCIA

OLHAR PARA

Na Suíça , registam-se anualmente na polícia 3500 delitos sexuais e 400 casos de violação.

A participação do jovem acusador é pequena. As crianças e os jovens são as vítimas principais. Nós sabemos que só conhecemos a ponta do iceberg. Em muitos casos estes delitos não são descobertos.

A violência sexual é abuso de poder
Quase sempre todos os criminosos são sempre parentes ou conhecidos
Eles aproveitam uma relacção de dependência e confiança com os jovens.
Em muitos casos os sinais ficam reprimidos.

Sintomas de violência sexual na família :
Ficarem calados e atribuir culpas

Prevensões efectivas contra a violência sexual são :

Respeitar um ao outro
uma educação sexual de valor igual
intervenir a tempo


FICAR CALADO E GUARDAR SEGREDOS APOIA O CRIMINOSO
GÜNDEMDEKi GENÇLiK SUÇLARI
BERABER SIDDETE KARSI
SORUN ÇÖZÜMÜ ?

Suç istatistiklerine göre gençlik suçlari, doksanli yillardan beri yükselmektedir. Mala ve mülke karsi saldirilar sabit sayida kalirken, siddet suçlari hizla yükselmektedir.

Siddet olaylari, bunlarin arasinda santaj, tehdit, özgürlük kisitlamasi, eskiyalik, tasarlayarak yaralamalar, son yillarda bütün yas gruplarinda yüzde 20 artmaktadir. Isviçrede gençlik olaylari daha yeterince arastirilmadigi için, bu rakamlar sadece gençlerin üstüne birakilmamalidir.

Tutuklanan suçlularin yaklasik dörtte biri çocuklar ve gençlerdir. Bunlarin durumlari siddete daha elverislidir.15 ile 18 yas arasinda olan geçler özellikle tehlikededirler. Bu gençler özgürlük sinirlarini zorlamaktadir. Veliler ve okul artik onlari yeterince etkileyememektedir. Medya ve ayni yas gruplari onlar için daha önemlidir. Yabancilari bu konuda suçlamak, sorunlari çözmeye yardimci olmaz.

Önemle görülmesi gerekirki, yabanci gençler özel sorunlarla karsilasmaktadirlar. Aradaki kültür farki onlarin uyum saglamalarini zorlastirmaktadir. Bu gençler kendi ülkelerinde degillerdir, buradada kendilerini yabanci ve kabul edilmediklerini hissetmektedirler.


Siddet olaylari sadece yabanci gençler arasinda artmakta degildir.
Siddete müsaade edilmemelidir.
Sosyal durumlar ve meslek beklentileri belirli gruplar için zorlasmaktadir.

Toplumsal degisiklikler Velilere ve okula daha fazla sorumluluk yüklemektedir. Kolay çözüm yok. Önemli olan onlari desteklemek, yardimci olmak, ve yol göstermektir.

Sevgili Büyükler

Kavgaya ve münakasaya izin vermeyiniz. Bize güvenin ve yol gösterin, kavgalari siddetsiz çözelim. Her seyden önce bunu yasaminizda uygulayin! Örnek olun, sadece güçlüler hakli olmasin.

Biz güvenebilecegimiz büyükler istiyoruz. Kendimizi yalniz ve güvensiz hissettigimiz zaman, yanlis insanlar ve idealler tarafindan daha kolay etkilenebiliriz. Insan bir kere batakliga girdimi, çikmasi çok zor olabilir. Yasaklar hiç bir sey getirmiyor. Aramizda kurban oldugu kadar suçluda var. Çogu zaman ikisinide olabiliyoruz. O zaman bize güç verebilecek ve bize inanan birisine ihtiyaçimiz var. Bizi anlayisla karsilayacak ve zaman ayirabilecek birisi gerek.


Zaten hep böyle olmali, bir seyler kirilip dökülmeden önce.

GENÇLiK VE SiDDET

SINIR TECRÜBELERi

Islenen vukuat ve siddette, her gençin kendisine ait bir hikayesi vardir. Onun suç islemesi sadece milliyetiyle veya bulundugu sosyal ortamla açiklanamaz.

Bos zamanlari degerlendirmek için sosyal çevre önemlidir. Gençler yabanci akimlarin tesirleri altinda kalabiliyor. Kendilerine güven kazanmalari çok önemli.

Kendi iradelerine hakim olup, gerekirsede kesin hayir diyebilmeliler.

Iyi bir çevre, gençlere yol gösterebilir. Onlarin sorunlarini mümkün oldugu kadar siddetsiz çözmelerini saglayabilir.

Siddet uygulayan veya vukuatli gençler, çogu kere kendileri siddete ugramislardir: Aileleri tarafindan, yada ailelesinden birine.

Sorunlar fiziksel veya ruhsal siddetle çözümlendigini böylelikle ögrenmis oluyorlar.

Ergenlik devresinde ayni yastaki arkadaslarla zaman geçirmek büyük anlam kazanmaktadir.

Çogu zaman ilk vukuatlar bir grup içinde islenmektedir. Tek olarak suç islemeleri çok azdir.

Büyükler böyle durumlarda olaylari erken farkedip, suçluya ve kurbana uygun sekilde reaksiyon göstermelidir.

Yardimci olabilmek için siddet olayini erken fark edebilmek çok önemli. Gençlerin bütün irtibat çevresiyle iyi çalisabilmek çok önemli. Çocuklarin anlamsiz tepkileri, veya okulda beklenmedik ders problemleri her hangi bir soruna isaret olabilir. Velilerin ve ögretmenlerin konuya duyarli olmalari gerekir. Böyle durumlarda veliler ve ögretmenler problemleri konusarak çözmeye, gerekirsede bir uzmana müracaat etmelidirler.

Haksizliklara göz yummak, genç insanlara yardimci olmaz.

Uygun, ama kesin tepkiler, küçük sorunlarin büyümesini önleyebilir.

Gençlerin Anne-Babalardan istek listesi

Biz istiyoruzki : Duygularimizi gösterelim
Size agirlik yapmayalim
Sizinle birseyler yapalim
ilk sirada olalim
Zaman ayirin
Konusalim
Ayrilik durumunda sadece sevginin yarisi olmasin
IIgi gösterin
Evde hep yalniz kalmayalimAiLE VE SiDDET

GÜÇLÜ OLABiLMEK

Sorunlarin çözümlerini aile içinde ögreniyoruz. isviçrede aile içinde siddet bir gerçek. Aile içinde siddete maruz kalan çocuklarin sayisi 30 000 – 40 000 arasi. Siddet çocuklari veya baska aile fertlerini hedef almakta.

Siddete ugrayanlar böyle durumlarda çaresiz kaliyorlar. Çogu zaman kendilerini alkole, uyusturucuya veya ilaçlara veriyorlar, hatta intiharla sonuçlandigi olabiliyor.

Akrabalar, arkadaslar ve tanidiklar çekindikleri için gerçekleri görmemezlikten gelerek sorumluluklarini üstlenmiyorlar.

Görünüz, görmemezlikten gelmeyiniz – ve bilinçli hareket ediniz.

Sevgili Anne-Babalar

Evde birbirimize davranisimiz bizim için çok önemli.

Sizler güçlüsünüz, bunu bize ispat etmenize gerek yok.

Biz sizi rahatsiz ediyormusuz hissine kapilmadan, sizlerle konusmak istiyoruz.

Bize zaman ayirin ve bizi anlayisla karsilayin.

Biz sizin onayinizi ve takdirinizi, evde, okulda, ve sporklübünde istiyoruz.

Biz heryerde iyi olamiyoruz, ama bizimde güçlü yanlarimiz var. Yardimci olun onlari kesfedelim.

Eger hiç anlasamiyorsak, fazla gururlu olmayin, baskalarindan yardim isteyin.

OKUL VE SiDDET

Okul bir gerginlik sahasinda: Basari istiyor, egitimi üstleniyor ve kisilik gelismesine yardimci oluyor.

Okulda siddet üç sekilde belirgin: Esyalara karsi, ögrenciler arasinda ve ögretmen-ögrenci iliskilerinde.

Esyalara Siddet: Tasarlayarak ders malzemelerine, okul tesislerine ve dösemesine zarar verilmekte, hatta kundaklamada olmaktadir.

Ögrenciler arasindaki siddet ve her türlü cebir kullanma:Santajla para, elbise, vs. esyalar almak, tehdit veya baski yapmak, insan yaralama olaylari artmakta.

Cinsel taciz, hatta tecavüz gibi olaylar okullarda endiseli boyutlara ulasmakta.

Ögretmen-Ögrenci iliskilerinde siddet, genelde fiziki siddet degil. Iftira, rahatsiz etme, tehdit ve santajdan olusmakta. Karsi taraftada çogu ögrenciler, ögretmenlerin ruhsal baskilari altinda ezilmektedir.

Okula karsi isteksizlik, davranis degisiklikleri ve artan dislama, alarim belirtileri olabilir.

BOS ZAMAN VE SiDDET

Ergenlik döneminde Medya gençleri etkileyebiliyor. Bos zamanlari nasil degerlendirdiklerine bilhassa dikkat etmek gerekiyor.

Çocuklar ve gençler son yillarda kendilerine degerlendirebilecekleri bos zaman bulmaktadirlar. Ayni zamanda eglence olanaklari, oyun salonlari, partiler vs. giderek artmakta. Imkanlari olmayan gençler ise, can sikintisi çekerek kendilerini boslukta hissetmektedirler.

„Macera" ve siddet araniyor: Genelde bu bir arkadas grupuyla gerçeklesiyor. Aralarindan birisi emirleri dagitiyor onlarda bu emirleri yerine getiriyorlar. Baska gruplara karsi kendilerini kati bir arkadas- veya düsman olarak göstermektedirler, böylece siddete uygun bir zemin harzirlanmis oluyor.

Bir arkadas grupuna veya bir „çeteye“ üye olmak, ona kimlik imkanlari veriyor.

GÜÇ BERABERLiGi!

Gençlerin belirli bir grupa üye olmasi, uyustruculara olan tutumlarini etkilemektedir.

Medya mutlaka siddete yol açmiyor, ama gençleri etkiliyor. Sevgili Anne-Babalar

Biz istiyoruzki, sizler problemlerimize ilgi gösterin, ve bizi dinleyin.
Bizi ciddiye alin ve ayni görüste olmadigimiz zaman saygiyla karsilayin.
Sizin yaptiklarinizi bize niçin yasakladiginizi, açiklayin.
Bizi takdir edin, ama sadece derslerimiz için degil. Hayatta iyi notlardan baska çok daha önemli seyler var.


CiNSELLiK VE SiDDET

GÖRMEK

Isviçrede her yil 3500 cinsel suç islenmekte ve 400 tecavüz polis tarafindan kaydedil-mekte. Genç suçlular bunlarin arasinda azinlikta. Çocuklar ve gençler kurbanlar ara-sinda yer almakta. Bunlar sadece bilinen rakamlar. Bazi olaylarda kapali kalmaktadir.

Cinsel siddet, güçünü kötüye kullanmaktir.
Suçlular çogu zaman akraba veya tanidiklardan olmaktadir.
Onlara verilen güvenceyi suiistimal ediyorlar.
Belirtiler çogu kere bir kenara atiliyor, veya bilerek inkar ediliyor.
Ailede olan cinsel siddet delilleri :
Konusma yasagi, suçlamalar


Ailedeki cinsel siddete tesirli önlemler :
Karsilikli saygi
Cinsiyetleri esit tutarak egitim
Zamaninda müdahale etmek


SAKLAMAK, GiZLi TUTMAK, SUÇLUYU YAPTIKLARINDA GÜÇLENDiRMEKTiR
Erstellt am: 07.09.2010 | Geändert am: 21.08.2015

Newsblog

FAQ

FAQ zum Thema «Jugendgewalt».

Wie gross ist der Anteil der Intensivtäter am Gesamtteil der Jugendkriminalität?
Hat die Gewaltbereitschaft zugenommen?
Hat die Gewalt unter Jugendlichen in den vergangenen 10 Jahren zugenommen?
Was ist unter Hell- und Dunkelfeld (der Kriminalität) zu verstehen?
Kann man in den nächsten Jahren mit einer Vereinheitlichung der Erfassungssysteme rechnen?
Warum nutzen Justiz und Polizei unterschiedliche Systeme der Erfassung?
Auf Grund von welchem Präventionsverständnis wird dieser Massnahmenplan realisiert?
Welche Themen werden im Massnahmenplan berücksichtigt? Die Gründe für Jugendgewalt sind ja sehr vielschichtig.
Sind Jugendliche mit Migrationshintergrund gewaltbereiter als Jugendliche mit einem Schweizer Hintergrund?
Wo liegt das Hauptgewicht bei den Präventionsmassnahmen der Polizeikorps?
Was versteht die SKP unter Jugendgewalt?
Wer ist für die Prävention der Jugendkriminalität eigentlich zuständig? Der Bund? Die Kantone? Die Gemeinden?
Wo liegt das Schwergewicht bei der Prävention von Jugendgewalt? Bei der Repression? Bei der Prävention?
Welche Rolle hat die Polizei bis anhin in Bezug auf Jugendgewalt wahrgenommen?
Welche Rolle hat die Polizei bei der Prävention von Jugendgewalt zu erfüllen?
Die Grundlagen für die polizeiliche Präventionsarbeit sind gesamtschweizerisch nicht einheitlich. Was unternimmt die SKP dagegen? Was kann sie überhaupt tun?
Auf Grund welcher Entscheidungen wird mit der Realisierung des Massnahmenplans begonnen?
Wer garantiert die fachliche Qualität der Arbeit?
Mit welchen nationalen Organisationen/Institution arbeitet die SKP zusammen?
Warum nimmt sich die SKP in diesem Jahr dem Thema Jugend und Gewalt an? Das Phänomen ist doch nicht neu.
Wird der Massnahmenplan in Absprache mit den kantonalen und städtischen Polizeikorps realisiert?

Downloads

AdressenAbonnieren

Twitter

Facebook

Top Adressen

Top 10 häufig gestellte Fragen

Top 10 DownloadsThumbnail Screenshots by Thumbshots